Tööandjate Keskliit

Praktika ja õpipoisiõpe nr 16

PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Kai Realo: Kuidas leida endale sobiv töö?

Circle K Eesti AS peadirektor Kai Realo jagas parimate praktikantide autasustamistseremoonial nõuandeid selle kohta, kuidas leida endale sobiv töö. Jagame tema täispikka kõne.

Loe edasi… »

Kuidas olla parim praktikant?

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi “Praktik Cum Laude” võitnud neli praktikanti jagasid meiega oma mõtteid sellest, kuidas võtta praktikast maksimum ja kuidas teenida välja parima praktikandi tiitel. 

Loe edasi… »

Noorte soovid ja võimed ei ühti alati ühiskonna vajadustega

Sellise tõdemusega alustab juttu tööjõu vajaduste ja noorte valikute teemal OSKA arendusjuht Tiia Randma. Näiteks energeetikud ütlevad, et viie aasta pärast tuleb „elekter kinni panna“, sest kõrgharidusõppes langes vastuvõetute arv viie aasta jooksul poole võrra. Tehnika ja tehnoloogiaga seotud erialadel õppijatest on puudu nii kõrg- kui kutseõppes.

Loe edasi… »

Töökohapõhise õppe ja praktika arendamisest kutse- ja kõrghariduses

Praktika ja töökohapõhise õppe arendustegevuste järjekordne aastaring saab läbi. Mis täpsemalt tehtud ja teoksil? Projekti „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ praktika ja töökohapõhise õppe arendamise laiem eesmärk on õppekvaliteedi ühtlustamine ja parendamine.

 
 
KOGEMUSLOOD 

Õpipoisiga meistriks- töökohapõhine õpe Koeru Hooldekeskuse näitel

Sihtasutuse Koeru Hooldekeskus juhatuse liige Terje Teder kõneles, et Järva vallas, Koeru alevikus asuv 108 töötajaga hoolekande- ja tervishoiuasutus otsustas oma töötajate koolitamiseks valida töökohapõhise õppe.

Loe edasi… »

Põletavast probleemist lootustandva lahenduseni

Ando Laanesoo Haapsalu Veevärk AS-ist andis retsepti, mida teha siis, kui hädasti on vaja oskustega töötajaid, kuid neid ei koolitata kusagil. Just niisuguse probleemiga silmitsi seistes otsustasid Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmed ohjad haarata, et asutaks koolitama töötajaid, kes käitavad vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.

Loe edasi… »

Töövarjupäev Estonian Cell AS-is ja Rakvere Linnavalitsuses

November oli töövarjukuu ja selle raames jagab meile oma töövarjuks käimise kogemust  Rakvere Reaalgümnaasiumi gümnasist Moona Aneth Vihlver, kes käis töövarjupäeval Estonian Cellis ja Rakvere Linnavalitsuses.

Loe edasi… »

TASUB TEADA

Kutse Tartu Ülikooli Delta karjääripäevale

Tartu Ülikool ootab tööandjaid 21. veebruaril Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, arvutiteaduse instituudi ning matemaatika ja statistika instituudi ühisele karjääripäevale. 

Loe edasi… »

Töökohapõhine õpe Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin selgitab, kuidas toimub nende juures töökohapõhine õpe. Õpetamine ise toimub koostöös kooliga- juhendamine, osalemine teoreetilises õppetöös. Kool kannab hoolt paberite eest – koostab õppekava jne. Õppe lõpus on kutseeksam, selle õnnestumine on kooli ja ettevõtte ühine eesmärk.

Loe edasi… »

Tartu Ülikool ja projektipraktika

Mis oleks, kui ühe praktikandi asemel saate terve meeskonna, kus erinevate erialade üliõpilased töötavad koos, et viia ellu ettevõtte jaoks oluline ja üliõpilastele põnevat väljakutset pakkuv projekt. Sellist võimalust pakub Tartu Ülikooli uus üleülikooliline aine projektipraktika.

Loe edasi… »

 

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.
 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×