Tööandjate Keskliit

Huvide esindamine

Eesti Tööandjate Keskliit esindab oma liikmete huvisid Eesti riigi ja rahvusvahelisel tasandil suhetes võimuorganite ja töövõtjate esindajatega.

Eesti riigi tasandil on Tööandjate Keskliit ainuke ettevõtlusorganisatsioon, mis on tunnustatud sotsiaalpartnerina Valitsuse ja ametiühingute keskorganisatsioonide poolt. Tööandjate Keskliit osaleb aktiivselt riigi tasandi poliitikate kujundamisel ja läbirääkimistel töövõtjate esindajatega, kaitstes ja esindades oma liikmete huvisid. Tööandjate Keskliidu liikmeskonna kooskõlastusringist käivad läbi kõik ettevõtlust ja töösuhteid puudutavad õigusaktide eelnõud.

Tööandjate Keskliit nimetab ettevõtjate esindajad mitmetesse koostööorganitesse, nagu Haigekassa nõukogu, Töötukassa nõukogu, Kutsekoda jt, kus reaalselt tööandjate huvisid kaitstakse.  Tööandjate Keskliit on oma liikmetele abiks kollektiivsete töötülide lahendamisel, omades seaduslikku õigust ettekirjutusteks leppivatele pooltele.

Tööandjate Keskliit esindab oma liikmete huvisid ka rahvusvahelisel tasemel, olles Euroopa tööandjate keskorganisatsiooni BUSINESSEUROPE liige ja rahvusvahelise tööandjate katusorgansiatsiooni IOE liige.

Tööandjate Keskliidu liikmetel on võimalus kaasa rääkida ja oma initsiatiivi üles näidata ettevõtluskeskkonna kujundamisel nii Eesti riigi kui rahvusvahelisel tasemel. Samuti on liikmetel võimalus osaleda liidu juhtimisel volikogu koosseisus, volikogu valimised toimuvad iga kolme aasta tagant.

Vaata tööandjate keskliidu esindajaid:

Kutsekoja nõukogus
http://www.kutsekoda.ee/et/kutsekoda/kontakt/noukogu

Sihtasutused ja mittetulundusühingud:

Töötukassa nõukogus
http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11263

Haigekassa nõukogus
http://www.haigekassa.ee/haigekassa/noukogu

SA Eesti Akrediteerimiskeskus nõukoda
http://www.eak.ee/?pageId=98

MTÜ Eesti Standardikeskus
http://www.evs.ee/EVS/Standardikeskusest/Juhatus/tabid/89/Default.aspx

Eesti Tööandjate Keskliidu esindajaid rahvusvahelisel tasandil vt siit >>

Lisainfo: Kaidi Luide, kaidi[at]employers.ee

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×