Tööandjate Keskliit

Eesti Pank: tööturult lähtuv inflatsioonisurve tugevnes

Teises kvartalis ületas tööhõive kasv tunduvalt majanduse reaalkasvu, tööjõukulude kasvu kandumine hindadesse on varem Eesti Panga poolt prognoositust suurem.

“Teises kvartalis ületas hõive kasv tunduvalt majanduse reaalkasvu, mis tähendab, et tööjõu tootlikkus alanes,” ütles Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar keskpanga pressiteates. “Seega suurenes tõenäoliselt palga ja tootlikkuse lõhe.”

Tugeva palgakasvu taga on Soosaare hinnangul järjest vähenenud vaba tööjõu hulk. Maksu- ja tolliameti statistika viitab sellele, et palgakulu kasvas kiiresti, sest keskmine palgaväljamakse kasvas tänavu teises kvartalis seitse protsenti. “Oht, et tööjõukulude kiire kasv kandub peagi üle hindadesse, on varem prognoositust suurem,” rääkis Soosaar.

Soosaar märkis, et rahvastiku rändega korrigeerimata andmete tõttu on hõivatute üldarvu aastakasv seega ülehinnatud, kuid see ei mõjuta oluliselt tööturu suhtarve ega hõive kasvu kvartali võrdluses.

“Kvartali hõivekasv oli Eesti Panga arvutuste kohaselt hooajalisi tegureid arvesse võttes suhteliselt kiire ja ulatus 2,7 protsendini. Kuigi majanduskasv on viimasel poolaastal püsinud tagasihoidlik, ulatub hõive määr 63 protsendini, mis on väga lähedal kriisieelsele tipptasemele,” ütles Soosaar.

Statistikaameti teatel langes töötuse määr 2013. aasta teises kvartalis 8,1 protsendini, töötute hinnanguline arv oli teises kvartalis 57 000, mis on 14 000 võrra väiksem kui aasta varem.

Allikas: BNS

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×